Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Gebouw

Op dit moment heeft de gemeente geen eigen kerkgebouw. Tot het moment dat we een eigen kerkgebouw ontvangen, worden de kerkdiensten en andere bijeenkomsten gehouden in:

De Rehobôthschool, Dorpsstraat 184 (ingang via schoolplein Albert Schweitzerstraat) , 2992 KG Barendrecht

Vanaf zondag 2 mei 2004 t/m zondag 13 mei 2007 werden 312 kerkdiensten belegd in de kantine van Hagé. Groot was onze dankbaarheid dat de directie deze ruimte beschikbaar stelde en drie jaar lang gastvrij onderdak verleende.

Niet minder dankbaar zijn we voor het feit dat bestuur en directie van de Rehobôthschool toestemming heeft gegeven om met ingang van 20 mei 2007 gebruik te gaan maken van de school voor onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten. We mogen hierin weer opnieuw de trouwe zorg van de Heere God over onze gemeente opmerken. Opnieuw wilde Hij wegen banen en deuren openen.

De naam Rehobôth lezen we in het eerste Bijbelboek (Gen. 26: 22), waar Izak bij Berseba een put graaft voor drinkwater. Maar elke keer als hij een put klaar heeft, wordt er door de Filistijnen ruzie over gemaakt. Na vele keren is er eindelijk na het graven van zo'n put geen geruzie over en dan roept Izak: 'REHOBÔTH' 'De Heere heeft ruimte gemaakt'. Rehobôth betekent 'ruimte'. Ook wij krijgen de ruimte om alle kerkelijke activiteiten te mogen houden. Groot is de trouw van de Heere.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit