Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij heeft tot taak er voor te zorgen dat het werk in de gemeente voortgang mag hebben en is verantwoordelijk voor de stoffelijke en financiële zaken in de gemeente. U mag hierbij denken aan de locatie en de faciliteiten om de kerkdiensten en de doordeweekse activiteiten te kunnen houden

 

  • J.S. Breedveld (voorzitter)
  • F. van Bergeijk (algemeen adjunct)
  • B. Morren (penningmeester)
  • H. van Streijl (penningmeester)

Voor verdere contactgegevens zie de contactpagina.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit