Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe, draagt zorg voor de opbouw van de gemeente en is verantwoordelijk voor beleid. De kerkenraad weet zich volstrekt afhankelijk van haar Heere en Heiland. Door Zijn kracht kan het werk gedaan worden en kan de Woordverkondiging doorgang vinden.

Predikant

Ds. K.  Klopstra

Ds. K. Klopstra

Telefoon: 06 - 40 58 28 05
Email: k.klopstra@hhgbarendrecht.nl

Ouderlingen

C.J. de Bruin

Functie: Scriba
Telefoon: 010 - 501 07 67
Email: c.j.debruin@hhgbarendrecht.nl

A.A. Snijders

Telefoon: 06 - 2207 4797
Email: a.a.snijders@hhgbarendrecht.nl

A. van der WIel

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0180 - 628 214
Email: a.vanderwiel@hhgbarendrecht.nl

Diakenen

C. Boonstoppel

Telefoon: 0180 - 627 520
Email: c.boonstoppel@hhgbarendrecht.nl

J. den Dikken

Telefoon: 010 - 844 81 11
Email: j.dendikken@hhgbarendrecht.nl

A. Veltman

Telefoon: 0180 - 654 685
Email: a.veltman@hhgbarendrecht.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit