Dagelijks Woord

Meer over Behulpzaam

Behulpzaam

‘Behulpzaam’, onze kerkelijke hulp van de H.H.G. Barendrecht e.o.

Als mensen ziek zijn of met een beperking moeten leven, worden ze vaak geholpen. In veel gevallen krijgt iemand professionele hulp van een instantie. In weer andere situaties komt deze hulp van familie of vrienden. Maar soms is het sociale netwerk van een gemeentelid, dat eigenlijk zorg nodig heeft, te klein of de familie woont ver weg. Het is voor de mantelzorgers (dit zijn dus de partner, familie en/of vrienden) ook zwaar om voortdurend klaar te staan. Een mantelzorger kan zwaarbelast zijn en zal af en toe ontlast willen/moeten worden. In dit soort situaties kunnen vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente een helpende hand bieden om zo het omzien naar elkaar, in praktisch zin, handen en voeten te geven.

‘Behulpzaam’ heeft als doelstelling: het verlenen van (tijdelijke) praktische hulp, in acute gevallen, aan gemeenteleden die in de thuissituatie zorg/ondersteuning hulp nodig hebben en/of om eigen mantelzorgers te ontlasten. Als gemeente hebben we een diaconale opdracht, uitgaande van Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.”

Welke hulp wordt er zoal geboden?

  • Ondersteunen van de mantelzorger (bijvoorbeeld bij dementerenden, mensen met een beperking en zieken)
  • Begeleiden en/of vervoer naar bv. huisarts of ziekenhuis
  • Met of voor iemand boodschappen doen of medicijnen ophalen
  • Tijdelijke huishoudelijke ondersteuning bij bv ziekte, geboorte of overlijden
  • Eten koken bv. bij ziekte, overlijden etc.
  • Strijken
  • Begeleiden bij wandelen
  • Andere hulpvragen die in aanmerking komen voor beantwoording na inventarisatie door de coördinatoren

Een hulpvraag?

Gemeenteleden met een hulpvraag, kunnen een mail sturen naar behulpzaam@hhgbarendrecht.nl Eén van de coördinatoren neemt dan contact met u op.

Vrijwilligers gezocht !

Om deze hulp aan onze zieken en hulpbehoevende gemeenteleden te kunnen bieden, zijn er vrijwilligers nodig: gemeenteleden die af en toe iets willen en kunnen betekenen voor een ander. Van de vrijwilligers wordt geen ervaring of opleiding gevraagd. Iedereen is welkom: man, vrouw, jong en oud. Zoals te lezen in het ‘hulpaanbod’, is er voor iedereen, met welke achtergrond ook, wel een activiteit die hij/zij kan verrichten. Ook hier geldt ‘vele handen maken licht werk’.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden door een e-mail te sturen naar behulpzaam@hhgbarendrecht.nl 

Mocht u zelf al een idee hebben wat voor soort hulp u zou willen bieden, dan kunt u dit meteen kenbaar maken.

Als coördinatoren van ‘Behulpzaam’ zijn wij ons er van bewust dat het op deze praktische wijze invullen van ons christen- en gemeente-zijn op zichzelf, niet voldoende is. Ook deze hulp kan niet zonder uw gebed.  Wij vragen u dan ook dit werk in uw gebed op te dragen.

Hulpvraag insturen

Via het onderstaande formulier is het mogelijk om uw / jouw hulpvraag in te sturen. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen! 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit