Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Gemeente

Geschiedenis
De Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht e.o. is opgericht na de scheuring op 1 mei 2004 van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het besluit van het jarenlange Samen op Weg proces leidt tot het opgaan van de Nederlands Hervormde Kerk in de PKN. Een deel van de Hervormden gaat om principiele redenen niet mee en verenigd zich in de Hersteld Hervormde Kerk, waarmee zij de Nederlands Hervormde Kerk voortzetten. 

Omvang
De gemeente omvat het grondgebied van Barendrecht, maar daarbij ook onder andere Heerjansdam, Rotterdam Zuid, Rhoon, Portugaal, Hoogvliet en Pernis. De gemeente telt per 1 november 2019 238 leden. 

Classis en synode
De gemeente behoort tot classis West van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze vergadering is de eerste bredere vergadering binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De classicale vergadering komt enkele keren per jaar bij elkaar in Ridderkerk. De kerkenraad wordt door de predikant en een andere ambtsdrager vertegenwoordigd. Er zijn in totaal 6 classis. Vanuit elke classis zijn tenminste 7 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode. De generale synode vergadert 3 keer per jaar.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit