Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Catechese

Catechisatie wordt gegeven aan de jongeren van de gemeente om hen onderwijs te geven in het lezen en verstaan van de Heilige Schrift, kennis van het belijden van de kerk en de hoofdzaken van het Christelijk geloof. Catechisatie is altijd een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk om met de jeugd van de gemeente stil te staan bij de vraag wat God concreet van ons vraagt om als christen te leven in deze wereld, en onze jeugd de weg naar Christus te wijzen. Er is een verdeling in drie groepen die op leeftijd zijn samengesteld, 12+, 14+ en 16+.

De data van de catechisatieavonden zijn terug te vinden in de agenda.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit