Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Bijbelkring

De Bijbelkring is opgezet om te spreken over het Woord van God en het daaruit voortgekomen belijden van de kerk der Reformatie. Aan de hand van de uitleg van een Bijbelboek bespreken we met elkaar de vragen over het Bijbelgedeelte wat aan de beurt is. De predikant heeft de leiding en werkt de uitleg aan de hand van de vragen met de antwoorden die daarbij naar voren komen uit. Tussendoor is er gelegenheid tot het drinken van koffie/thee en is er gelegenheid tot ontmoeting, gesprek.
De data van de Bijbelkringavonden zijn terug te vinden in de agenda.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit