Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Collectemunten

Hoe werkt het?

Er zijn munten van € 0.50, € 1.00 en € 2.00 beschikbaar. U kunt deze bestellen door tijdig geld over te maken op rekeningnummer NL62RABO 0104 2726 78 t.n.v. St.Vermbeh.Herst.Herv.Gem. (Deze rekening ALLEEN gebruiken voor het bestellen van de collectemunten alstublieft. Geen geld voor collectes op deze rekening!)

Vergeet alstublieft niet om in de omschrijving aan te geven hoeveel munten van welke waarde u wilt. Bij voorkeur bestellen in veelvouden van 100 stuks per waarde, uiteraard is afwijkend ook mogelijk.

Deze kunnen dan de 1e maandag van de maand opgehaald worden tussen 19.00 en 20.00 uur op het volgende adres: Cornelis de Mooystraat 6, Barendrecht

Reminder:  Eerst volgende uitgifte is op 2 Oktober bij R. de Vries (telefoonnummer vindt u op de laatste bladzijde van de kerkbode)

Ondergetekende zou het op prijs stellen als u zich aan deze tijden houdt en als u écht niet kunt dit van te voren te melden.

Contactpersoon:
R. de Vries.
Rekeningnummer: NL62 RABO 0104 2726 78 t.n.v..St.Vermbeh.Herst.Herv.Gem.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit