Meer over Kerkvoogdij

Collectemunten

Voor de collectes tijdens de diensten zijn er collectemunten beschikbaar. Deze munten zijn op de eerste maandag van de maand af te halen tussen 19.00 en 20.00 uur.

Contactpersoon en afhaaladres:
H. van Streijl
Oranjestraat 42
2991 CL Barendrecht
0180 - 647 956

Rekeningnummer: NL62 RABO 0104 2726 78 t.n.v. HHK collectemunten

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit