Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Bouwfonds

We zijn dankbaar dat we op het ogenblik gebruik mogen maken van de Rehobôthschool. Maar het verlangen is groot naar een eigen onderkomen. Daarom is het Bouwfonds opgericht: om te sparen voor een kerkgebouw, waar de gemeente op zondag en doordeweeks samen kan komen. Om ons te steunen kunt u een gift overmaken op bankrekening NL31 RABO 0102 5377 12 (t.n.v. HHG Barendrecht, met omschrijving 'gift Bouwfonds'). Samen te bouwen aan Zijn kerk, dat mogen we als een opdracht zien en als zegen ervaren. Hopend en biddend of de Heere ons wil helpen en ruimte wil maken in Barendrecht voor Zijn huis. In het vertrouwen dat de HEERE, ook wat een eigen kerkgebouw betreft, voortgaat met Zijn wonderlijke leiding, zoals we het de afgelopen jaren mochten ervaren.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit