Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

COLLECTEMUNTEN

Informatie over collectemunten is te vinden op deze pagina.

COLLECTEN

Hieronder zijn de collectes te vinden die op 20 november en 27 november worden of zijn gehouden. 

Elke collecte vereist een aparte betaling.

Collectes van eerdere data kunnen rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer zoals vermeld onder aan deze pagina

 

Zondag 20 november

Kerkvoogdij
1e col
 
Bouwfonds
3e col
 

Zondag 27 november

Kerkvoogdij
1e col
 
Diaconie
2e col
 
Eredienst en pastoraat
3e col
 

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van de Rabobank.

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit