Meer over Kerkdiensten

Collecte

Hieronder zijn de collectes te vinden die dit weekend (29-3-2020) worden gehouden. 
Elke collecte vereist een aparte betaling. 

Kerkvoogdij
1e col
 

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van Tikke. Tikkie is een onderneming van ABN Amro. Het geld komt via een tussenrekening van ABN Amro op de rekening van de kerkvoogdij. De betaling kan vanaf vrijwel elke bank en gebeurt via iDeal. 

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld direct worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stiching Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit