Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

COLLECTEMUNTEN

Informatie over collectemunten is te vinden op deze pagina.

 

COLLECTEN

 

De betaallink van de zondag zal op de dinsdagavond in dezelfde week worden verwijderd.

 

Zondag 16 Juni

Kerkvoogdij
1e col
 
Diaconie
2e col
 
Bouwfonds
3e col
 

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van de Rabobank.

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit