Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

COLLECTEMUNTEN

Informatie over collectemunten is te vinden op deze pagina.

COLLECTEN

Hieronder zijn de collectes te vinden die op zondag 29 januari en zondag 5 februari  worden of zijn gehouden. 

Elke collecte vereist een aparte betaling.

 

Zondag 29 januari

Kerkvoogdij
1e col
 
Bouwfonds
3e col
 
Isaac da Costafonds
Offerblokken
 

Zondag 5 februari

Kerkvoogdij
1e col
 
Eredienst en pastoraat
3e col
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qfOJSrqpSQqWNlcGaNyclg

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van de Rabobank.

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit