Meer over Kerkdiensten

Collecte

Hieronder zijn de collectes te vinden die op zondag 1 augustus én zondag 8 augustus worden of zijn gehouden. 

De oplettende kijker zal zien dat er onbekende getallen in het betaalverzoek staan. Dit is een proef om te kijken of op deze manier het administratieve systeem zelf ziet waar hij het automatisch op moet boeken.

Elke collecte vereist een aparte betaling.

 

 

Zondag 01-08-2021

Kerkvoogdij
1e col
 
Diaconie
2e col
 

Zondag 08-08-2021

Kerkvoogdij
1e col
 

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van de Rabobank.

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit