Meer over Kerkdiensten

Collecte

Hieronder zijn de collectes te vinden die op zondag 11 april worden of zijn gehouden. 

Elke collecte vereist een aparte betaling.

Per collecteblokje zijn er 2 links neergezet. Er zit een maximum van 30 betalingen per link. Als de eerste betaallink niet meer werkt, gebruik dan de tweede link.

Zondag 11-4-2021

Zondag 18-4-2021

De Oase
2e col
 

De betaling vindt plaats via een betaalverzoek van Tikkie. Tikkie is een onderneming van ABN Amro. Het geld komt via een tussenrekening van ABN Amro op de rekening van de kerkvoogdij. De betaling kan vanaf vrijwel elke bank en gebeurt via iDeal. 

Mochten er problemen zijn met de betaling dan kan het geld rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. de desbetreffende collecte.

NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit