Meer over Contact

Contactpersonen

Op deze pagina zijn de contactpersonen te vinden van de kerk.

Algemeen
Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht e.o.
NL31 RABO 0104 5377 12 t.n.v. HHK Barendrecht (voor giften en vrijwillige bijdragen)

Scriba
C.J. de Bruin
Achterdijk 13d
3161 EA Rhoon
010 - 501 07 67
scriba@hhgbarendrecht.nl

Predikant
Ds. K. Klopstra
Chopinstraat 2
2992 EG Barendrecht
06 - 40 58 28 05
k.klopstra@hhgbarendrecht.nl

Koster
J.A. Cress
06 - 33 43 44 56

Kerkvoogdij
R. Dekker
Strausslaan 5
2992 PC Barendrecht
0180 - 611 152
kerkvoogdij@hhgbarendrecht.nl

Diaconie
C. Boonstoppel
0180 - 627 520
NL75 RABO 0154 9664 87 t.n.v. Diaconie HHG Barendrecht

Kerkbode redactie
C. Nolen
Julianastraat 11 
2991 BH Barendrecht
0180 - 621 883 
kerkbode@hhgbarendrecht.nl

Kerkbode distributie
B. Hofstra
06 - 81 83 50 74

Collectemunten
H. van Streijl 
0180 - 647 956
NL62 RABO 0104 2726 78 t.n.v. HHK collectemunten

Preken CD's 
J. Beukers
0180 - 622 818 
NL31 RABO 0102 5377 12 t.n.v. HHK Barendrecht

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit